จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 73 วันนี้
  » 67 เมื่อวาน
  » 386 สัปดาห์นี้
  » 3877 เดือนที่แล้ว
  » 22826 ปีที่แล้ว
  » 103561 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพุธที่

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสมุดดิจิตอล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการชุดเดิม คณะกรรมการชุดปัจจุบัน คณะผู้บริหารโรงเรียน

นำโดย นางปัณฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้เกี่ยวข้อง

โดยนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญ

และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกำกับ ส่งเสริม

และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา