จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 23 วันนี้
  » 56 เมื่อวาน
  » 79 สัปดาห์นี้
  » 904 เดือนที่แล้ว
  » 37225 ปีที่แล้ว
  » 74811 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ด้านบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รางวัล OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัล OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวันครู ครั้งที่ ๖๔ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิมลนาถ บัวแก้ว ที่ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับดีเด่น ขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลปิยชนน์คนการศึกษา ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรก
สถานศึกษาเผยแพร่การตอบวัดความรู้ EIT
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
คู่มือการใช้สื่อนวัตกรรมระบบเรียนออนไลน์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (English Speaking-Listening)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.4 วันที่ 12 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 12 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 11 พ.ค 63 รอการอนุมัติ

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ