จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 58 วันนี้
  » 77 เมื่อวาน
  » 58 สัปดาห์นี้
  » 531 เดือนที่แล้ว
  » 14671 ปีที่แล้ว
  » 52257 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
แจ้งให้นักเรียนทุกระดับ ดูผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ไดที่ web saipanya.ac.th โดยไม่ต้องมาโรงเรียน ในวันที่ 4/3/63
แบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำสารานุกรมไทย
OR-Code " หนังสือของพ่อ"
ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 แบบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ใบขอเเจ้งความจำนง เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และ ห้องเรียนพิเศษภาาษาอังกฤษ ระดับช
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ โรงเรียนสายปัญญาฯ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และด้านภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียนเข้าต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และด้านภาษาอังกฤษ

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ