จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 21 วันนี้
  » 174 เมื่อวาน
  » 195 สัปดาห์นี้
  » 2006 เดือนที่แล้ว
  » 9844 ปีที่แล้ว
  » 90579 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

ยกเลิกกิจกรรมมอบเประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ ม.3 เเละ ม.6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ปีการศึกษา2564 ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และ พิเศษด้านภาษาอังกฤษ ม.1 และม.4 เพิ่มเติม ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 แบบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข) โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข) ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
ยกเลิกกิจกรรมมอบเประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ ม.3 เเละ ม.6
ประกาศรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ประกาศรับนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แก้ไข
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่
ประกาศ โรงเรียนสายปัญญา ฯ ว่าด้วยเรื่องทรงผมเเละการเเต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรก
สถานศึกษาเผยแพร่การตอบวัดความรู้ EIT
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ