จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 73 วันนี้
  » 67 เมื่อวาน
  » 386 สัปดาห์นี้
  » 3877 เดือนที่แล้ว
  » 22826 ปีที่แล้ว
  » 103561 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
งดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้ารวมประชุมทางระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2564
ประกาศการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564
ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ได้รับการจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนปี2564
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
แนวทางปฏิบัติในการมอบตัวของนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2564 (ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19)
ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ประกาศ"งดการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4"

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ