จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 190 วันนี้
  » 159 เมื่อวาน
  » 598 สัปดาห์นี้
  » 598 เดือนที่แล้ว
  » 24680 ปีที่แล้ว
  » 62266 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้สื่อนวัตกรรมระบบเรียนออนไลน์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (English Speaking-Listening)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.4 วันที่ 12 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 12 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 11 พ.ค 63 รอการอนุมัติ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.4 วันที่ 11 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 11 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 10 พ.ค 63 รอการอนุมัติ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.4 วันที่ 10 พ.ค 63

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ