จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 3 ออนไลน์
  » 101 วันนี้
  » 187 เมื่อวาน
  » 450 สัปดาห์นี้
  » 2002 เดือนที่แล้ว
  » 5566 ปีที่แล้ว
  » 43152 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 แบบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ใบขอเเจ้งความจำนง เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และ ห้องเรียนพิเศษภาาษาอังกฤษ ระดับช
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ โรงเรียนสายปัญญาฯ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และด้านภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียนเข้าต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และด้านภาษาอังกฤษ
แผนงานงบประมาณประจำปี 2562
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ