จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 85 วันนี้
  » 58 เมื่อวาน
  » 181 สัปดาห์นี้
  » 1407 เดือนที่แล้ว
  » 1407 ปีที่แล้ว
  » 82142 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ COVID-19 ฉบับ ที่ 5 ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ COVID-19 ฉบับ ที่ 4 ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฉบับที่ 3 ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ covid-19 ฉบับที่ 2 ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง covid-19 ภาพรางวัลของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับรางวัล นางสาวอรฤดี อริยะกอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 ประกาศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ว่าด้วยเรื่องทรงผมเเละการเเต่งกายของนักเ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
ประกาศ โรงเรียนสายปัญญา ฯ ว่าด้วยเรื่องทรงผมเเละการเเต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรก
สถานศึกษาเผยแพร่การตอบวัดความรู้ EIT
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
คู่มือการใช้สื่อนวัตกรรมระบบเรียนออนไลน์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (English Speaking-Listening)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.4 วันที่ 12 พ.ค 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าเรียน ม.1 วันที่ 12 พ.ค 63

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ