จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 3 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 337 สัปดาห์นี้
  » 452 เดือนที่แล้ว
  » 13000 ปีที่แล้ว
  » 93735 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่4 (ฉบับล่าสุด) กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ปีการศึกษา2564 ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และ พิเศษด้านภาษาอังกฤษ ม.1 และม.4 เพิ่มเติม ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 แบบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข) โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข) ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวนักเรียน
 • ข่าวสำหรับครู
 • เครือข่ายผู้ปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ปีการศึกษา2564 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ปีการศึกษา2564 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ปีการศึกษา2564 ประเภทความสามมรถพิเศษ
ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ระบบการรับสมครออนไลน์) ฉบับที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาภาษาญี่ปุ่น
ประกาศผลการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 28 เมษายน 2564)
ประกาศผลการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 28 เมษายน 2564)
ประกาศผลการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 27 เมษายน 2564)

ภาพกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ