จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 2 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 336 สัปดาห์นี้
  » 451 เดือนที่แล้ว
  » 12999 ปีที่แล้ว
  » 93734 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่4 (ฉบับล่าสุด)

accor_3
รายละเอียด

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

accor_3
รายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ปีการศึกษา2564

accor_3
รายละเอียด

ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และ พิเศษด้านภาษาอังกฤษ ม.1 และม.4 เพิ่มเติม

accor_3
รายละเอียด

ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 แบบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

accor_3
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

accor_3
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

accor_3
รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)

accor_3
รายละเอียด

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)

accor_3
รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

accor_3
รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

accor_3
รายละเอียด

กำหนดรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ

accor_3
รายละเอียด

กำหนดรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ

accor_3
รายละเอียด

คู่มือปฎิบัติการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19

accor_3
รายละเอียด