เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 18 วันนี้
  » 72 เมื่อวาน
  » 411 สัปดาห์นี้
  » 2001 เดือนที่แล้ว
  » 17392 ปีที่แล้ว
  » 20621 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งโรงเรียนด่วนที่สุด "ขอให้ทุกโรงเรียนส่งข้อมูล GPAX ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และทำหนังสือแจ้ง สพม.1 ภายหลังจากส่งข้อมูลแล้ว" (ศน.บุญยนุช โทร. 095-116-5991)