เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 26 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 494 สัปดาห์นี้
  » 1185 เดือนที่แล้ว
  » 4190 ปีที่แล้ว
  » 7419 ทั้งหมด

  Record: 408 (11.01.2019)

ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดสนับสนุนการจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำหน่ายให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลที่สนใจ ในราคาดอกละ ๑๐ บาท โดยสั่งจองในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งมายังกลุ่มอำนวยการ (บางแวก) ทางโทรสารเบอร์ ๐ ๒๔๑๐ ๒๖๕๐ หรือส่งทาง e-office สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๔๑๐ ๒๐๔๔ ต่อ ๑๐๒  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสามารถขอรับดอกพุทธรักษา พร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ (บางแวก) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดาวน์โหลดหนังสือ