เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 4 ออนไลน์
  » 98 วันนี้
  » 220 เมื่อวาน
  » 1081 สัปดาห์นี้
  » 3722 เดือนที่แล้ว
  » 9278 ปีที่แล้ว
  » 12507 ทั้งหมด

  Record: 590 (13.03.2019)

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th สิ้นสุดการรับเล่มรายงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562