จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 44 วันนี้
  » 89 เมื่อวาน
  » 299 สัปดาห์นี้
  » 772 เดือนที่แล้ว
  » 14912 ปีที่แล้ว
  » 52498 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th สิ้นสุดการรับเล่มรายงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562