เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 33 วันนี้
  » 59 เมื่อวาน
  » 33 สัปดาห์นี้
  » 1262 เดือนที่แล้ว
  » 21171 ปีที่แล้ว
  » 24400 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

ทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กำหนดจัดงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ
103 ปี และมีการทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกราชสกุลสนิทวงศ์ คณะผู้บริหาร ครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา