จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 195 วันนี้
  » 159 เมื่อวาน
  » 603 สัปดาห์นี้
  » 603 เดือนที่แล้ว
  » 24685 ปีที่แล้ว
  » 62271 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

การเลื่อนสถานภาพนักเรียนสำรองเป็นตัวจริง โครงการเยาวชนเอเอฟเอส >กรุณาคลิก<

การเลื่อนสถานภาพนักเรียนสำรองเป็นตัวจริง โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59

(พ.ศ.2563-2564)

เขตกรุงเทพฯ กลาง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 16.30 น. 

*** หากการเลื่อนสถานภาพดำเนินการไปจนถึงลำดับของนักเรียนคนใด แล้วไม่มีการยืนยันตัวตนของนักเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพตัวสำรองเป็นตัวจริง ในระดับเขต แต่นักเรียนยังมีสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพในระดับภาคต่อไป

** หมายเหตุ : ความแตกต่างระหว่างภาคพื้นทวีปใต้และภาคพื้นทวีปเหนือ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกประเทศแตกต่างกันคือ ช่วงเวลาในการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์

ภาคพื้นทวีปใต้: จะเดินทางไปช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 และเดินทางกลับในช่วงเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564

ภาคพื้นทวีปเหนือ: จะเดินทางไปช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 และเดินทางกลับในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

<กรุณาคลิกรายละเอียดการเลื่อนสถานภาพนักเรียนสำรองเป็นตัวจริง >