จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 190 วันนี้
  » 159 เมื่อวาน
  » 598 สัปดาห์นี้
  » 598 เดือนที่แล้ว
  » 24680 ปีที่แล้ว
  » 62266 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                        
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก 
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืิอก ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก 
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืิอก ประเภทนอกพื้นที่บริการ คลิก
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืิอก ประเภทในพิ้นที่บริการ คลิก
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก 
 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืิอก ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก
 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืิอก ประเภทห้องเรียนปกติ คลิก