จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 195 วันนี้
  » 159 เมื่อวาน
  » 603 สัปดาห์นี้
  » 603 เดือนที่แล้ว
  » 24685 ปีที่แล้ว
  » 62271 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

การสอนออนไลน์สัปดาห์ ที่ 2

 

            ระดับชั้น                link ในการสอนออนไลน์                  
มัธยมศึกษาปีที่ 1  link ในการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 2  link ในการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 3  link ในการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 4  link ในการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 5  link ในการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 6  link ในการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก