จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 4 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 338 สัปดาห์นี้
  » 453 เดือนที่แล้ว
  » 13001 ปีที่แล้ว
  » 93736 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

มูลนิธิสายปัญญา

มูลนิธิสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

          มูลนิธิได้รับอนุมัติเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2498 มีชื่อแรกที่ก่อตั้งว่า “มูลนิธิช่วยการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดเงินทุนศึกษา” ภายหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ มูลนิธิสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ” ใช้ชื่อย่อว่า “ ส.ป.ส. ” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากไร้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนใด ได้มีนักเรียนโรงเรียนต่างๆ สมัครขอรับทุนกันมาก ต่อมาภายหลังได้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อจำกัดความช่วยเหลือ คือช่วยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนสายปัญญาฯ เท่านั้น
          ในปีแรกเริ่มก่อตั้ง ม.ณ.ซ. เตื้อง สนิทวงค์ เป็นนายกมูลนิธิ “ส.ป.ส.” เพราะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ ในครั้งนั้นได้รับพระราชทานเงินทุนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 5,000 บาท การบริจาคทุนมี 3 ประเภท คือ
          1.  บริจาคทุนก่อตั้งมูลนิธิ  “ส.ป.ส.”
          2.  บริจาคตั้งเป็นทุนอนุสรณ์
          3.  บริจาคเป็นรายบุคคลๆ ละ 1 ทุน
หมายเหตุ   หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญบริจาคได้ที่โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทุกวันในเวลาราชการ

อานิสงส์  บุญใด  ไม่เทียบด้วย
ทำบุญช่วย    ทางด้าน   การศึกษา
เป็นการสร้าง  คนดี   มีวิชา
ล้ำเลิศกว่า การสร้าง อย่างใดๆ

……………………………………………