จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 77 วันนี้
  » 67 เมื่อวาน
  » 390 สัปดาห์นี้
  » 3881 เดือนที่แล้ว
  » 22830 ปีที่แล้ว
  » 103565 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 0-2221-0196, 0-2221-0325

กลุ่มบริหาร

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 111
สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน 102
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 110

สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

101,145
กลุ่มบริหารวิชาการ 103
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  138
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 105
สำนักงงานกิจการนักเรียน (ปกครอง) 
104


หน่วยงาน
 
งานแผนงานและสารสนเทศ  106
งานพยาบาล 109
งานห้องสมุด  121
งานรักษาความปลอดภัย 127
งานทะเบียนและวัดผล 129
งานประชาสัมพันธ์ 137
งานแนะแนว 120

กิจกรรมสหกรณ์ 

124


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  108
ศูนย์คอมพิวเตอร์ครู  140
ภาษาต่างประเทศ 114
พลานามัย 115
ภาษาไทย 116
ศิลปศึกษา  117
ห้องดนตรีไทย 119
สังคมศึกษา  118
วิทยาศาสตร์ 123
คณิตศาสตร์    143