จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 3 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 337 สัปดาห์นี้
  » 452 เดือนที่แล้ว
  » 13000 ปีที่แล้ว
  » 93735 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
 
นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
นางสาวสุภา  เหร็นเส็บ       นางอุบลรัตน์  รากะสง  นางสาวกนก  มาประชา
นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์ นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์  นายอภิวัฒน์  จันทนา
      
นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด    นางสาวกมลวรรณ  บุญแจ้ง