จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 143 วันนี้
  » 116 เมื่อวาน
  » 259 สัปดาห์นี้
  » 2700 เดือนที่แล้ว
  » 2700 ปีที่แล้ว
  » 40286 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
 
นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
นางสาวสุภา  เหร็นเส็บ       นางอุบลรัตน์  รากะสง  นางสาวกนก  มาประชา
นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์ นางอภิญญา  สุวรรณทรัพทย์  นายอภิวัฒน์  จันทนา
      
นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์  นางสาวกมลวรรณ  บุญแจ้ง