จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 58 วันนี้
  » 77 เมื่อวาน
  » 58 สัปดาห์นี้
  » 531 เดือนที่แล้ว
  » 14671 ปีที่แล้ว
  » 52257 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
 
นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
นางสาวสุภา  เหร็นเส็บ       นางอุบลรัตน์  รากะสง  นางสาวกนก  มาประชา
นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์ นางอภิญญา  สุวรรณทรัพทย์  นายอภิวัฒน์  จันทนา
      
นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์  นางสาวกมลวรรณ  บุญแจ้ง