23 ส.ค. 62 กิจกรรมอาเซี่ยน และ

23 ส.ค. 62 ช่วงบ่ายกิจกรรม Arts Talent,Crafts & Technology
เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 47 วันนี้
  » 78 เมื่อวาน
  » 125 สัปดาห์นี้
  » 1400 เดือนที่แล้ว
  » 23148 ปีที่แล้ว
  » 26377 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
 
นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
      นางรุจิรา  บัวเผื่อน       นางอุบลรัตน์  รากะสง         นางสาวสุภา  เหร็นเส็บ
  นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์              นางอภิญญา  สุวรรณทรัพทย์  นายจิรชัย  เสริมภักดีกุล
      
 นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด  นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์  นางสาวกมลวรรณ  บุญแจ้ง
 
นางสาวกนก  มาประชา  นายอภิวัฒน์  จันทนา