เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 26 วันนี้
  » 68 เมื่อวาน
  » 155 สัปดาห์นี้
  » 1136 เดือนที่แล้ว
  » 2668 ปีที่แล้ว
  » 2668 ทั้งหมด

  Record: 104 (11.11.2018)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    
 
นางอรุณศรี  ทวีโภคา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
  นายอนุศาสตร์  เขียวขจี  นายธนพงศ์  พลอยลอย  นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
นางสาวสุนารี  ชินรัตน์   นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์   นายบรรณรักษ์  บุญปก
     
นายนพดล  อารมณ์รัตน์ นายปรมิทร์  แก้วกล่ำศรี  นางสาววิภาพรรณ  มักขุนทด
     
 นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์  นางสาวพิมพ์ชนก  หมอกฤทธิ์    นางสาวปาณิสรา อุดอ้าย