จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 3 ออนไลน์
  » 63 วันนี้
  » 77 เมื่อวาน
  » 63 สัปดาห์นี้
  » 536 เดือนที่แล้ว
  » 14676 ปีที่แล้ว
  » 52262 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    
 
นางอรุณศรี  ทวีโภคา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
  นายอนุศาสตร์  เขียวขจี  นายธนพงศ์  พลอยลอย  นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
นางสาวสุนารี  ชินรัตน์   นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์ นายปรมิทร์  แก้วกล่ำศรี
     
นางสาววิภาพรรณ  มักขุนทด  นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์  นางสาวพิมพ์ชนก  หมอกฤทธิ์  
     
นางสาวปาณิสรา อุดอ้าย