เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 42 วันนี้
  » 57 เมื่อวาน
  » 530 สัปดาห์นี้
  » 3493 เดือนที่แล้ว
  » 14451 ปีที่แล้ว
  » 17680 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    
 
นางอรุณศรี  ทวีโภคา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
  นายอนุศาสตร์  เขียวขจี  นายธนพงศ์  พลอยลอย  นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
นางสาวสุนารี  ชินรัตน์   นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์   นายบรรณรักษ์  บุญปก
     
นายนพดล  อารมณ์รัตน์ นายปรมิทร์  แก้วกล่ำศรี  นางสาววิภาพรรณ  มักขุนทด
     
 นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์  นางสาวพิมพ์ชนก  หมอกฤทธิ์    นางสาวปาณิสรา อุดอ้าย