จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 70 วันนี้
  » 158 เมื่อวาน
  » 344 สัปดาห์นี้
  » 2785 เดือนที่แล้ว
  » 2785 ปีที่แล้ว
  » 40371 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
 
นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
 
 นางสาววรนุช  สวัสดิ์กิจไพโรจน์  นางอังคนาง  พวงดอนเค็ง  นางชลฤทัย  สุขเกษม
 นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ  นางวีรยา  ไชยมงคล  นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
   
 นายสุรรักษ์  วรรณทอง