จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 3 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 337 สัปดาห์นี้
  » 452 เดือนที่แล้ว
  » 13000 ปีที่แล้ว
  » 93735 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
 
นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
 
นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ  นางอังคนาง  พวงดอนเค็ง  นางชลฤทัย  สุขเกษม
 
  นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์   นายสุรรักษ์  วรรณทอง