จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 3 ออนไลน์
  » 63 วันนี้
  » 77 เมื่อวาน
  » 63 สัปดาห์นี้
  » 536 เดือนที่แล้ว
  » 14676 ปีที่แล้ว
  » 52262 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
 
นายจักรพงษ์  สายทองติ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
 
นายทศพล  ชีวะดุษฎี นางจันทร์สุนีย์  สินสืบเชื้อ นางอินทนิล  เขมาวาสน์
นายดิเรกฤทธิ์  วุฒิทวีพัฒน์  นางวิไลลักษณ์  กลับศรีอ่อน นางสาววรางคนา  ชลกาญจน์
นางสาวเต็มศิริ  สง่าจีน นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู  นางสาวกัญจน์ธนธัญ  วงศ์สีชิน
   
   นางสาวรมิดา  เพ็ชรแก้วนา