จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 13 วันนี้
  » 293 เมื่อวาน
  » 660 สัปดาห์นี้
  » 1208 เดือนที่แล้ว
  » 33177 ปีที่แล้ว
  » 36406 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
 
นายจักรพงษ์  สายทองติ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
 
นายทศพล  ชีวะดุษฎี นางจันทร์สุนีย์  สินสืบเชื้อ นางอินทนิล  เขมาวาสน์
นายดิเรกฤทธิ์  วุฒิทวีพัฒน์  นางวิไลลักษณ์  กลับศรีอ่อน นางสาววรางคนา  ชลกาญจน์
นางสาวเต็มศิริ  สง่าจีน นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู  นางสาวกัญจน์ธนธัญ  วงศ์สีชิน
   
   นางสาวรมิดา  เพ็ชรแก้วนา