เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 62 วันนี้
  » 73 เมื่อวาน
  » 202 สัปดาห์นี้
  » 1666 เดือนที่แล้ว
  » 19684 ปีที่แล้ว
  » 22913 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
 
นายรชต  เปรมฤทัยสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 
 นางสาวสุทิศา  รุจิวงศ์  นางสาวอังคณา  หิรัญกิจรังษี  นางสาวจุฑาภรณ์  วาสุเทพ
  นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย  นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ นายพิษณุ  ชัยทอง
 
 นางสาวอารยา  มั่นศักดิ์  นางสาวสุภาภรณ์  บุญจันทร์