จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 11 วันนี้
  » 293 เมื่อวาน
  » 658 สัปดาห์นี้
  » 1206 เดือนที่แล้ว
  » 33175 ปีที่แล้ว
  » 36404 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
 
นางสาวสุทิศา  รุจิวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 
  นายรชต  เปรมฤทัยสกุล  นางสาวอังคณา  หิรัญกิจรังษี  นางสาวจุฑาภรณ์  วาสุเทพ
  นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ  นายพิษณุ  ชัยทอง  นางสาวอารยา  มั่นศักดิ์
   
นางสาวสุภาภรณ์  บุญจันทร์