จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 4 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 338 สัปดาห์นี้
  » 453 เดือนที่แล้ว
  » 13001 ปีที่แล้ว
  » 93736 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
 
ดร.ประเสริฐ  ลีอำนนต์กูล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 นางสาวราตรี  สุขขำ  นางสาวทศพร  บุญชู นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
 นางสาวปนิดา  น้อยเกิด
นางสาวภัทรวดี  สว่างภพ  นางสาวจินตนา  เล้ารัตนานุรักษ์
นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
หัวหน้างงานเทคโนโลยี
นายฤกษ์ชัย  ชะตาถนอม  นายสุวิจักขณ์  บึงประเสริฐสุข
 
 นายนิติ  ศุภรานันท์  นายเอกรินทร์  ปิ่นเกตุ   ฝ่ายสนับสนุนการสอน
   
   
นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
หัวหน้างานบรรณารักษ์