จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 57 วันนี้
  » 757 เมื่อวาน
  » 1072 สัปดาห์นี้
  » 1521 เดือนที่แล้ว
  » 31902 ปีที่แล้ว
  » 69488 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

คณะผู้บริหาร


นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 นางอัจฉรา เพิ่มพูล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายเอกวัฒน์ พัฒนวิบูลย์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอุบลรัตน์ รากะสง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นายธนพงศ์ พลอยลอย
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป