จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 2 วันนี้
  » 77 เมื่อวาน
  » 321 สัปดาห์นี้
  » 2500 เดือนที่แล้ว
  » 4474 ปีที่แล้ว
  » 85209 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

คณะผู้บริหาร


นางปัณฑารีย์  บุญเเรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 นางสาววรัลชญาน์  วรวิศาลเกียรติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเเละฝ่ายทั่วไป
นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ