เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 26 วันนี้
  » 68 เมื่อวาน
  » 155 สัปดาห์นี้
  » 1136 เดือนที่แล้ว
  » 2668 ปีที่แล้ว
  » 2668 ทั้งหมด

  Record: 104 (11.11.2018)

คณะผู้บริหาร


 
  
 
นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
     
 
  
 
นายณฐพรรษ  พู่พวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์