จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 49 วันนี้
  » 293 เมื่อวาน
  » 696 สัปดาห์นี้
  » 1244 เดือนที่แล้ว
  » 33213 ปีที่แล้ว
  » 36442 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

คณะผู้บริหาร


นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 นางอัจฉรา เพิ่มพูล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายเอกวัฒน์ พัฒนวิบูลย์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอุบลรัตน์ รากะสง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นายธนพงศ์ พลอยลอย
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป